WAAROM

Strategie

Omdat de veranderende omgeving elke organisatie dwingt na te denken over haar bestaansrecht. Over maatschappelijke toegevoegde waarde en impact. Over de eigen toekomst en hoe daar te komen. En dat kan niet zonder een ‘waarachtig’ commitment.

Competentie

Omdat een veranderende omgeving steeds om andere competenties vraagt en andere eisen stelt aan mensen. Als organisatie of leider moet je regelmatig de vraag stellen of de noodzakelijke competenties aanwezig zijn en of deze waar nodig te ontwikkelen zijn.

Selectie

Omdat de benodigde competenties en vaardigheden niet altijd binnen de gewenste termijn te ontwikkelen zijn. In dat geval kun je besluiten deze tijdelijk of voor onbepaalde tijd van buiten te halen. Een optimale fit met de kandidaat is dan cruciaal.

WAT

Strategie

organisatie en verandering

Met workshops en advies begeleiden wij directies en managementteams bij het bepalen van de optimale strategische koers. Strategie geeft een antwoord op de vragen:
– Waar ligt de beste toekomst voor uw organisatie en hoe komt u daar?
– Welke kansen zijn er en hoe kunt u die benutten?
– Welke moeilijkheden zijn er en hoe kunt u deze vermijden?

Om succesvol koers te zetten in de gekozen richting, besteedt VINDU veel aandacht aan het realiseren van ‘waarachtig’ commitment. Oprechte betrokkenheid met hoofd, hart en buik zorgt immers dat alles vanzelf loopt. En doordat het management de visie en strategie deelt en draagt, worden de noodzakelijke competenties voor de spelers op coördinerend en uitvoerend niveau duidelijk.
Service portfolio ->

Competentie

mens en ontwikkeling

Het succes van elke strategie komt uiteindelijk tot stand door gedrag van mensen. Met een geavanceerd assessment volgens de ACT® methodiek kijken we samen met de mens naar die mens als geheel. Naar al dan niet ingezette talenten, aangeleerde sterkten en onbewuste drijfveren. We streven op die manier bewust naar het vergroten van de mogelijkheden opdat de mens gelukkiger kan worden. Als individu en binnen een team en organisatie. Want gelukkige mensen presteren beter.

Op basis van het “echte mensbeeld” maakt VINDU een reële inschatting of bij medewerkers en teams de gevraagde competenties aanwezig zijn, of dat er voldoende natuurlijk potentieel aanwezig is om deze tijdig te ontwikkelen. Vanuit onze HBM-filosofie maken wij mensen bewust van hun beslisruimte en hun te nemen verantwoordelijkheid.
Service portfolio ->

Selectie

kandidaat en bemiddeling

Wanneer de noodzakelijke competenties ontbreken en deze niet snel genoeg te ontwikkelen zijn, gaan wij voor u op zoek naar een passende kandidaat. Van tijdelijke, krachtige manager voor een verandertraject tot vaste kracht op een kritische positie. En om flexibel in te spelen op de steeds wisselende behoefte aan knowhow in uiteenlopende expertisegebieden, voorzien we ook in interim professionals met specialistische vakkennis.

Een extensief netwerk, assessment volgens de ACT® methodiek en een messcherpe intuïtie stellen VINDU in staat om snel passende kandidaten te leveren. Voor de best mogelijke fit van deze kandidaten verzorgen wij assessments van zowel de kandidaat als (het relevante deel van) de organisatie zelf. Daarbij maken wij meteen het nog te ontwikkelen potentieel van de geselecteerde kandidaten inzichtelijk.
Service portfolio ->

WIE

De gehele serviceportfolio heeft Anton van Leeuwen samen met Ronald Morauw Maréchal van VERUM-Interim ontwikkeld, het is als het ware een bundeling van bestaande diensten en krachten waarmee het werkveld voor beiden breder en groter is geworden en gezamenlijk projecten en opdrachten kunnen worden aangenomen.

Anton van Leeuwen

Met zijn achtergrond in sales- en people management binnen grote ondernemingen is het Anton’s drijfveer om de mens in de organisatie te zien staan, te begrijpen en aan te zetten tot verandering, verbetering en groei. Hij streeft naar talentoptimalisatie voor individu, team en organisatie.

Als gecertificeerd ACT® assessor en supervisor (www.actme.nl) heeft Anton een grote verscheidenheid aan professionals en teams in verschillende organisaties begeleid bij het verkrijgen van diepgaand inzicht in de eigen onbewuste aansturing. Met zijn gave om mensen in korte tijd in hun eigen waarde te laten vertrouwen, zet hij hen aan tot groei en verandering. Vanuit zijn diepgaande interesse in hun drijfveren daagt Anton zijn gesprekspartners met prikkelende vragen uit om dieper te gaan. Goed getimede interventies, een rustige stijl en oog voor de bredere context maken hem tot een zeer gewaardeerde en uiterst effectieve coach. Waar wil de organisatie écht naartoe en wat vraagt dat van de individuen? Anton krijgt de antwoorden op deze vragen boven water en begeleidt vervolgens mens én organisatie naar dat doel.

Ronald Morauw Maréchal

Ronald heeft na zijn studie Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam jarenlang ervaring opgedaan als verandermanager in zowel het private als het publieke domein, op management, directie en bestuurlijk niveau. Daarnaast heeft hij veel ervaring in de beoordeling en ontwikkeling van talent en competenties.

Ronald richt zich met zijn expertise hoofdzakelijk op strategische heroriëntaties, grote veranderprocessen en impactvolle Human Being Management trajecten. Zijn ervaring en vakkennis combineert hij met veel gevoel voor het onuitgesproken en daarmee voor relevante issues die vaak onder de oppervlakte spelen. In het geval van tegenstrijdige belangen ziet hij een compromis als laatste redmiddel. Omwille van het beste resultaat stelt hij zich primair ten doel om de belanghebbenden zoveel mogelijk onverkort tot elkaar te brengen. Alleen dan breng je de ‘waarachtige’ verandering teweeg waarmee de organisatie écht gediend is. Kenmerkend voor Ronald’s aanpak is zijn passie om hoofd, hart en buik van mensen te verbinden met de doelen van de organisatie. Daarbij combineert hij zijn analytische skills met een messcherpe intuïtie, oprechte betrokkenheid en een gezonde dosis humor.

WAAR

Vanuit onze invalshoeken strategie, competentie en selectie kijken wij op verschillende manieren naar uw organisatie. Welke invalshoek op dit moment de meest effectieve voor uw organisatie is, onderzoeken wij graag in een persoonlijk gesprek.
HandtekeningAVL-blauw

Bel 06 22 77 84 49
of mail anton.van.leeuwen@vindu.nl

Bezoekadres:
Westelijk Halfrond 109
1183 HS Amstelveen

ACTUEEL