SERVICE PORTFOLIO
COMPETENTIE

Human
Being Management

In plaats van Human Resource Management spreken wij liever van Human Being Management (HBM). Bij HBM draait het om een compleet beeld van de mens in de organisatie. Door de ware (ook onbewuste) drijfveren en motieven te achterhalen en deze te vergelijken met de organisatiedoelen, weten we of en waar het ergens wringt of aan ontbreekt. Met deze kennis komen mensen beter tot hun recht, worden zij gelukkiger en organisaties succesvoller.

De Human Being Management-filosofie die wij voorstaan, stimuleert mensen om via zelfreflectie het bewustzijn en de beslisruimte te vergroten en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Op teamniveau zorgt deze benadering voor een nieuwe, frisse kijk op elkaar. Hierdoor kunnen taken en verantwoordelijkheden in het team opnieuw bekeken worden en ontstaat er vaak een nieuwe rolverdeling die recht doet aan ieders kwaliteiten. Al doende maakt Human Being Management de organisatie bewust van de kwaliteiten en valkuilen van haar medewerkers. Het creëren van ruimte voor verbetering en het optimaliseren van hun taken en rollen maakt mensen gelukkiger en de organisatie succesvoller.

ACT®
assessment

ACT® is een beproefde methodiek voor persoonlijk onderzoek naar onbewuste drijfveren, (kern)competenties, aangepast gedrag en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Anders dan andere instrumenten stelt deze assessment methodiek ons als gecertificeerd ACT® coach en ACT® teamcoach in staat om het on(der)belichte natuurlijke potentieel van individuen en teams in beeld te brengen én te ontwikkelen.

Een ACT® coachingstraject start met een meting op basis van keuzes uit archetypische beelden en keuzes uit competentieteksten. Om deze meting te duiden volgt een uitdagend en positief confronterend gesprek over de uitkomsten. Als leidraad voor dit gesprek dienen een persoonlijk beeldprofiel en een helder rapport. Na aanscherping van de oorspronkelijke coachingsvraag maken we afspraken over het traject en de beoogde resultaten. Via inzicht in natuurlijke kracht, belemmeringen en valkuilen draagt de methodiek bij aan ontwikkeling, verandering en verbetering. Op basis van dezelfde methodiek is ACT® bij uitstek geschikt voor het matchen van nieuwe collega’s in uw werkomgeving.

Coaching
en training

VINDU coacht leiders, managers en medewerkers op veel aspecten van persoonlijk leiderschap, zoals visie, communicatie, effectiviteit van gedrag, belangenafweging en conflicthantering. De coaching op basis van ACT® is gericht op zelfreflectie, bewustwording, vergroten van de beslisruimte en het nemen van verantwoordelijkheid daarin. Onze begeleiding draagt ertoe bij dat het individu een persoonlijke visie op de toekomst ontwikkelt, dicht bij de eigen natuur, en er zo vanuit eigen verantwoordelijkheid naar gaat handelen.

Middels teamcoaching op basis van ACT® krijgen teams een diepgaander beeld van de capaciteiten van de leden. En helpen wij hen de gezamenlijke doelstellingen, zowel voor de organisatie als in de samenwerking, te realiseren.

Met onze trainingen helpen we (groepen van) individuen met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden op basis van attitude. Wij weten iemand in korte tijd in zijn eigen waarde te laten vertrouwen. Onze stijl kenmerkt zich door een confronterende aanpak met een glimlach en humor. Herken jezelf.