SERVICE PORTFOLIO
SELECTIE

De voorfase

Bij onze zoektocht naar uw ideale kandidaat laten wij ons niet leiden door de CV’s die wij in huis hebben. De vraag van de opdrachtgever is te allen tijde ons uitgangspunt, met de kanttekening dat wij doorvragen naar wat écht nodig is, naar de waarachtige behoefte. Door die kennis te combineren met de strategie, structuur, cultuur en ‘natuur’ van de organisatie, creëren wij een nauwkeurig profiel en betrouwbare achtergrondinformatie. Dit totaalbeeld is van essentieel belang om de juiste kandidaten te interesseren voor de functie.

De zoektocht

Wij gaan binnen en buiten ons netwerk op zoek naar de beste kandidaat. Met de door ons gevonden of door de organisatie (of derden) aangedragen kandidaten, hebben wij intensieve gesprekken waarbij de eerder verkregen informatie over de organisatie van groot belang is. Hier komt onze messcherpe intuïtie en jarenlange ervaring aan beide zijden van de tafel goed van pas. De kandidaten met voldoende potentie laten wij een persoonlijke videoboodschap inspreken die wij samen met hun CV aan u presenteren.

De shortlist

Op basis van de gepresenteerde kandidaten maakt de opdrachtgever een shortlist. Wij zijn op dat moment actief als kritische sparringpartner. De shortlist kandidaten testen wij middels een assessment op basis van ACT® Match, dat de overeenkomst tussen functie en kandidaat op heldere wijze in kaart brengt. Snel, doeltreffend en kostenefficiënt. ACT® Match is ook hét instrument bij doorstroom van interne kandidaten.

De selectie

Tijdens de selectie van uw ideale kandidaat ondersteunen wij de contractonderhandelingen, zodat de toekomstige werkrelatie optimaal van start kan gaan. Aansluitend houden wij contact met u en de kandidaat om te horen hoe beiden de nieuwe situatie ervaren. Daarbij zullen we gebruikmaken van onze coachingsvaardigheden om er zeker van te zijn dat de plaatsing succesvol verloopt.

Meten is weten

Indien nuttig en gewenst kunnen wij de aanwezige competenties binnen uw organisatie op basis van de beproefde ACT® methodiek verder onderzoeken, tot voorbij de grens van het bewuste. ACT® meet individuen, teams én organisaties en legt coherente verbanden.

ACT® Individual is een unieke meting door de combinatie van tekst en beeld. Dit maakt het mogelijk om natuurlijke en aangeleerde competenties van elkaar te onderscheiden. Bovendien meet ACT® Individual de innerlijke onbewuste drijfveren van een persoon.

ACT® Team maakt het mogelijk om in slechts 12 minuten per persoon het effect van natuurlijke en aangeleerde competenties binnen een team te meten. De overzichtelijke ACT® Team-rapportage geeft een buitengewoon goed beeld van het gemeten team.

ACT® Organisation laat de vermogens van mensen in uw organisatie zien: creatief, commercieel, strategisch, visionair, verantwoordelijk, analytisch, zakelijk en sociaal.. Gebruikt u het talent van uw medewerkers wel voldoende? Hoeveel procent van uw personeel zit op de juiste plek?

Wij meten daarmee niet alleen de cultuur (gedrag, normen, waarden), maar ook de natuur, zoals onbewuste drijfveren en motivatie. Het spreekt voor zich dat de waarde van de ACT® metingen zich niet beperkt tot selectieprocedures.