SERVICE PORTFOLIO
STRATEGIE

Strategie: structuur, cultuur en natuur

Strategie of strategische planning is geen exacte wetenschap. Wij zien strategie als een concretisering van de missie en de visie van een organisatie. Als de missie en visie iets zeggen over waar de organisatie voor staat en waar zij voor wil gaan, vormt de strategie het plan om daar te komen. En afgeleid van de strategie zijn een bepaalde structuur en cultuur wenselijk. Wat wij daarnaast onderzoeken is de natuur, van zowel de mensen in de organisatie als van de organisatie zelf. De natuur van mens en organisatie is volgens de Human Being Management filosofie het onbewuste deel en het zijn van mens en organisatie.

Alle onderdelen van de piramide hebben in de praktijk ook allemaal invloed op elkaar. Het proces ‘strategische planning’ is niet een volgordelijk proces, maar eerder iteratief.

Strategische planning

Het ‘old school’ strategiedenken met langdurige trajecten en dikke rapporten is achterhaald. “De wereld verandert te snel en alles wat voorspeld wordt, komt toch niet uit.” Dit neemt niet weg dat organisaties wendbaar en proactief blijven door continu een oog gericht te houden op de buitenwereld en te toetsen of eerdere aannames nog wel kloppen.

Om uiteindelijk tot een (marketing) groeistrategie of business case te komen achterhalen, challengen en valideren en wij middels interviews met stakeholders en experts, workshops en desk research:
– missie, visie en waarden
– business definition
– context analyse (naar buiten kijken)
– S.W.O.T. en confrontatiematrix (van buiten naar binnen kijken)

Het doorlopen van het proces van strategieontwikkeling op zichzelf biedt onmiskenbare voordelen. Het geeft ook een gemeenschappelijk toetsingskader voor investeringen, het focust de inspanningen, het geeft een beter overzicht en een betere coördinatie en controle. Het geeft de betrokkenen een gemeenschappelijk denkkader, waardoor zij toekomstige beslissingen makkelijker, consequenter en beter uitlegbaar kunnen nemen. Kortom, het legt de basis voor een gestructureerde, consistente en heldere bedrijfsvoering.

Strategie en leiderschap

Op de keper beschouwd is het succes van de organisatie toch vooral te danken aan het gedrag van alle medewerkers. Wat beïnvloedt dan het gedrag? De persoonskenmerken behoren tot de natuur van de mens en zijn niet zomaar te beïnvloeden. Dat beweging echter niet is uitgesloten, ervaren wij in onze praktijk aan hand van vier vragen die iedereen en vooral de leider zichzelf kan (of moet?) stellen:

  1. Weten de mensen waarom deze beweging van hen gevraagd wordt?
  2. Kunnen zij fysiek, cognitief en mentaal doen wat van hen gevraagd wordt?
  3. Willen zij dit ook?
  4. Geven leidinggevenden wel het goede voorbeeld?

Bevestigende antwoorden op deze vragen zijn een randvoorwaarde voor beweging.

Middels assessments, workshops en training verbinden wij de mogelijkheden van de organisatie en mensen met de uitvoering van de strategie.